Ceritified
ISO 9001:2008
The Best
#1 in Thailand
Number #1
Power transmission belt

สายพานการเกษตร

 • สายพานร่องวี
 • สายพานร่องวี
 • สายพานหกเหลี่ยมหรือสายพานร่องวีสองด้าน
 • สายพานแบ็นเด็ดร่องวี
 • สายพานแบ็นเด็ดฟันหน้าแคบ
 • สายพานปรับสปีดสำหรับเครื่องจักรการเกษตร
 • สายพานสำหรับรถเกี่ยวข้าวญี่ปุ่น

สายพานร่องวี

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Classical Wrapped V-Belts สายพานร่องวี โดยสายพานมีลักษณะแบบหุ้มผ้าใบ มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิ และน้ำมันรวมทั้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์  ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรการเกษตร
– ผ้าใบที่หุ้มสายพานร่องวี มีความยืดหยุ่นมากกว่าสายพานยี่ห้ออื่น
– เส้นโพลีเอสเตอร์ (Polyester) คอร์ด ให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่นในขณะที่ใช้งาน
– ส่วนผสมของยางเนื้อสายพาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลดการสะสมความร้อน และกระจายแรงดึงให้ทั่วสายพาน
สายพานร่องวี ผู้ใช้หลายคนมักเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น สายพานร่องวี สายพานห่อผ้า สายพานร่องเรียบ และอื่นๆ สายพานร่องวี มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น A, B, C, D และ E

รุ่น/โมเดล :
 • E/40
 • A/13
 • B/17
 • C/22

สายพานร่องวี

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Combine V-Belts สายพานร่องวี แต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานกับเครื่องจักรที่มีแรงม้าสูง ทนน้ำมัน และทนความร้อน ซึ่งคุณภาพแตกต่างจากสายพานร่องวีแบบธรรมดา ในหลายๆอย่าง
– ลดการสะสมความร้อนในตัวสายพาน ทำให้อายุการใช้งานของสายพานยาวนานมากขึ้น
– เพิ่มเส้น Stiff และ Aramid คอร์ด ทำให้ตัวสายพานมีความแข็งแรงในการใช้งานกับเครื่องจักรที่มีรอบความเร็วที่สูงขึ้น
– ส่วนผสมของตัวเนื้อสายพานถูกออกแบบมาพิเศษ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น รวมถึงลดการสะสมความร้อนในตัวสายพาน
  สายพาน Combine V-Belt มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น SPB, SPC, B และ C

รุ่น/โมเดล :
 • B/17
 • C/22
 • SPB/5V
 • SPC
 •  
 •  

 

 

สายพานหกเหลี่ยมหรือสายพานร่องวีสองด้าน

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Double V-Belts สายพานหกเหลี่ยมหรือสายพานร่องวีสองด้าน ใช้งานในการขับมู่เล่ย์ด้านเดียวและสองด้าน มีความยืดหยุ่นของตัวสายพานมากกว่าสายพานร่องวี (V-Belts) รวมถึงอายุการใช้งานด้วย ทนน้ำมัน และทนความร้อน
– เหมาะกับการใช้งานในส่วนของเกษตรกรรม หรือเครื่องจักรโรงพิมพ์
– มีอายุการใช้งานที่นาน เนื่องจากเส้น Stiff คอร์ดจึงให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่น และลดแรงสียดทานจากการใช้งาน
– ด้านหน้าสายพานทั้งสองด้านถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมาก เพื่อให้เข้าโค้งกับมู่เล่ย์ได้ทั้ง 2 ด้าน
– สายพานถูกออกแบบให้ลดการสะสมความร้อน ทำให้ยืดอายุการใช้งานสายพานได้เป็นอย่างดี
สายพาน Double V-Belts มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น AA, BB และ CC 

รุ่น/โมเดล :
 • AA
 • BB
 • CC

 

สายพานแบ็นเด็ดร่องวี

 

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Banded V-Belts สายพานแบ็นเด็ดร่องวี โดยสายพานมีลักษณะเดียวกับร่องวีหลายเส้นมาวางติดกัน มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิ และน้ำมันรวมทั้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์  ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรการเกษตร
– ไม่มีสลิประหว่างสายพานร่องวี
– ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
– รับแรงกดหลังได้ดีขี้น
– ความยาวของสายพานจะเท่ากันทุกเส้น ทำให้เครื่ิงจักรทำงานใด้เต็มประสิทธิภาพ
– อายุการใช้งานของสายพานยาวนานกว่าสายพานสายพานร่องวี
– เส้น Thesion Member คอร์ด ให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่นในขณะที่ใช้งาน
– ส่วนผสมของยางเนื้อสายพาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลดการสะสมความร้อน และกระจายแรงดึงให้ทั่วสายพาน
สายพานแบ็นเด็ดร่องวี มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น HB/RB, HC/RC, RSPA, RSPB, RSPC และ R8V

รุ่น/โมเดล :
 • HB/RB
 • HC/RC
 • RSPA
 • RSPB
 • RSPC
 • R8V

 

สายพานแบ็นเด็ดฟันหน้าแคบ

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Banded Cog Belts สายพานแบ็นเด็ดฟันหน้าแคบ แต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานกับเครื่องจักรที่มีแรงม้าสูง ทนน้ำมัน และทนความร้อน ซึ่งคุณภาพแตกต่างจากสายพานฟันแบบธรรมดา ในหลายๆอย่าง
– ไม่มีสลิประหว่างสายพานร่องวี
– ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
– รับแรงกดหลังได้ดีขี้น
– ความยาวของสายพานจะเท่ากันทุกเส้น ทำให้เครื่ิงจักรทำงานใด้เต็มประสิทธิภาพ
– อายุการใช้งานของสายพานยาวนานกว่าสายพานสายพานร่องวี
– เส้น Thesion Member คอร์ด ให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่นในขณะที่ใช้งาน
– ส่วนผสมของยางเนื้อสายพาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลดการสะสมความร้อน และกระจายแรงดึงให้ทั่วสายพาน
สายพานแบ็นเด็ดร่องวี มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น R3VX, R5VX, RAX และ RBX

รุ่น/โมเดล :

 • R3VX
 • R5VX
 • RAX
 • RBX

 

สายพานปรับสปีดสำหรับเครื่องจักรการเกษตร

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Agriculture Variable Speed Belts สายพานปรับสปีดสำหรับเครื่องจักรการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งสายพานปรับสปีด มีความยืดหยุ่นในการโอบโค้งเข้ารับกับมู่เล่ย์ขนาดเล็ก โดยไม่ทำให้อายุการใช้งานของสายพานลดน้อยลง
– ลดการสะสมความร้อนในตัวสายพาน ทำให้อายุการใช้งานของสายพานยาวนานมากขึ้น
– ส่วนผสมของตัวเนื้อสายพานถูกออกแบบมาพิเศษ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น รวมถึงลดการสะสมความร้อนในตัวสายพาน
– รูปแบบของฟันสายพานถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่น และสามารถกระจายความร้อนในตัวสายพานได้เร็ว
สายพานปรับสปีดสำหรับเครื่องจักรการเกษตรมีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO และ HL

รุ่น/โมเดล :
 • HI
 • HK
 • HL
 • HM
 • HN
 • HO

 

สายพานสำหรับรถเกี่ยวข้าวญี่ปุ่น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Japanese Combine V-Belts สายพานสำหรับรถเกี่ยวข้าวญี่ปุ่น โดยสายพานมีลักษณะหน้ากว้าง มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิ และน้ำมันรวมทั้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์  ได้รับการออกแบบมาสำหรับรถเกี่ยวข้าวญี่ปุ่น
– ผ้าใบที่หุ้มสายพานร่องวี มีความยืดหยุ่นมากกว่าสายพานยี่ห้ออื่น
– เส้นโพลีเอสเตอร์ (Polyester) คอร์ด ให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่นในขณะที่ใช้งาน
– ส่วนผสมของยางเนื้อสายพาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลดการสะสมความร้อน และกระจายแรงดึงให้ทั่วสายพาน
สายพานร่องวี มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น SB, SC, SBX และ SCX

รุ่น/โมเดล :
 • SB, LB
 • SC, LC
 • SBX, LBX
 • SCX, LCX